Pejabat Utama Perpustkaan PolriKabid Pustaka

Drs. Joko Sarwoko, S.H, M.M
Komisaris Besar Polisi